مزیت‌های رزرو از طریق ویرا اسکان
برترین اقامتگاه ها

اقامتگاه شریفیان 1

آپارتمانی در مشهد
2 نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
پایه ۱۵۰,۰۰۰ تومان

تعطیلات ۱۵۰,۰۰۰ تومان

ایام پیک ۱۵۰,۰۰۰ تومان
1 اتاق خواب
اطلاعات بیشتر

اقامتگاه سجادی یک

آپارتمانی در مشهد
5 نفر
از ۱۲۰,۰۰۰ تومان
پایه ۱۲۰,۰۰۰ تومان

تعطیلات ۱۲۰,۰۰۰ تومان

ایام پیک ۱۳۰,۰۰۰ تومان
1 اتاق خواب
اطلاعات بیشتر

برج اقامتی شارستان واحدهای VIP

آپارتمانی در مشهد
8 نفر
از ۲۹۰,۰۰۰ تومان
پایه ۲۹۰,۰۰۰ تومان

تعطیلات ۲۹۰,۰۰۰ تومان

ایام پیک ۳۵۰,۰۰۰ تومان
2 اتاق خواب
اطلاعات بیشتر
جدیدترین اقامتگاه ها

منزل مبله در مشهد | کد 343

خانه ای در مشهد
2 نفر
از ۱۵۰,۰۰۰ تومان
پایه ۱۵۰,۰۰۰ تومان

تعطیلات ۱۷۰,۰۰۰ تومان

ایام پیک ۳۵۰,۰۰۰ تومان
1 اتاق خواب
اطلاعات بیشتر

اجاره روزانه منزل در مشهد خیابان امام رضا | کد 342

خانه ای در مشهد
4 نفر
از ۱۶۰,۰۰۰ تومان
پایه ۱۶۰,۰۰۰ تومان

تعطیلات ۱۸۰,۰۰۰ تومان

ایام پیک ۴۱۰,۰۰۰ تومان
2 اتاق خواب
اطلاعات بیشتر

منزل مبله در مشهد | کد 341

آپارتمانی در مشهد
4 نفر
از ۲۵۰,۰۰۰ تومان
پایه ۲۵۰,۰۰۰ تومان

تعطیلات ۲۸۰,۰۰۰ تومان

ایام پیک ۶۳۰,۰۰۰ تومان
2 اتاق خواب
اطلاعات بیشتر
ارزان ترین اقامتگاه ها

اقامتگاه هتلی با تخت دو نفره

آپارتمانی در مشهد
2 نفر
از ۶۰,۰۰۰ تومان
پایه ۶۰,۰۰۰ تومان

تعطیلات ۶۰,۰۰۰ تومان

ایام پیک ۹۰,۰۰۰ تومان
0 اتاق خواب
اطلاعات بیشتر

سوئیت یک خوابه | جهانگیر

آپارتمانی در مشهد
6 نفر
از ۹۰,۰۰۰ تومان
پایه ۹۰,۰۰۰ تومان

تعطیلات ۹۰,۰۰۰ تومان

ایام پیک ۱۸۰,۰۰۰ تومان
1 اتاق خواب
اطلاعات بیشتر

اقامتگاه سجادی یک

آپارتمانی در مشهد
5 نفر
از ۱۲۰,۰۰۰ تومان
پایه ۱۲۰,۰۰۰ تومان

تعطیلات ۱۲۰,۰۰۰ تومان

ایام پیک ۱۳۰,۰۰۰ تومان
1 اتاق خواب
اطلاعات بیشتر