قوانین میزبان در ویرا اسکان

1- قوانین تحویل
الف ) میزبان موظف است اقامتگاه خود را تمیز تحویل مسافر دهد همچنین برخورد خوش و گشاده رویی در هر شرایط از وظایف میزبان می باشد و همیشه حق را باید به مسافر دهید تا رضایت کامل ایشان جلب گردد .
2- قوانین تسویه حساب
الف ) کلیه تسویه حساب با ویرا اسکان انجام میشود ، مگر اینکه مهمان مطابق با رزرو خود به تعهدات خود عمل ننماید . ( ورود اشخاص بیش از حد تعیین شده ، آسیب به منزل و وسایل منزل )
ب )تسویه حساب با میزبان 2 ساعت پس از تحویل کلید به رزرو کننده توسط ویرا اسکان انجام میشود .
ج ) تسویه حساب فقط با صاحب اقامتگاه انجام میشود و باید مشخصات بانکی با مشخصات صاحب ملک همخوانی داشته باشد در غیر این صورت مبلغ واریز نمیگردد .
د- در صورتی که اقامتگاه میزبان مشابه عکس های ارسالی نباشد ، و یا از لحاظ نظافت حداقل استاندارد را رعایت نکرده باشد هیچگونه تسویه حسابی با میزبان انجام نمیگردد مگر اینکه میزبان رضایت مهمان را جلب نماید .
3- قوانین کنسلی
الف ) در صورت تایید رزرو توسط میزبان ، هیچگونه کنسلی مورد قبول نیست ، بجز موارد خاص مثل خرابی ( با ارائه مدرک )
ب ) در صورت کنسلی رزرو 10 روز قبل از رزرو با هماهنگی با مشاوران ویرااسکان میتواند بدون جریمه رزرو خود را کنسل کنید .
ج ) در صورت کنسلی رزرو زیر 10 روز مبلغ 40.000 تومان به عنوان خسارت باید به مهمان پرداخت شود .
د )در صورت کنسل کردن رزرو ، بدون دلیل قانع کننده اقامتگاه و یا اقامتگاه های ثبت شده توسط میزبان به مدت 30 روز از سایت ویرا اسکان حذف و به هیچ عنوان اجازه میزبانی را نخواهد داشت . و در صورت تکرار شماره ملی و کلیه اقامتگاه های شخص برای همیشه در لیست سیاه ( بلک لیست ) قرار خواهد گرفت و به هیچ وجه قابل بازگشت نیست .
4- قوانین احراز هویت و شناسایی
الف ) احراز هویت مسافر بر عهده میزبان می باشد و میزبان موظف است که کلیه قوانین هتلی ( مدارک شناسایی و محرمیت ) از مسافر دریافت نماید ، در صورت رعایت نکردن قوانین کلیه اقامتگاه های ثبت شده توسط میزبان حذف و به هیچ عنوان قابل بازگشت نیست .
قوانین حذف اقامتگاه
الف ) هرگونه دریافت وجه اضافه از مسافر بجز موارد ذکر شده در بنده (2 الف ) خلاف قوانین می باشد . و با یک امتیاز منفی به میزبان تذکر خواهیم داد و در صورت تکرار اقامتگاه یا اقامتگاه های ثبت شده به مدت 30 روز از ویرا اسکان حذف خواهد شد .