قوانین مسافران در ویرا اسکان

* قوانین ورود و خروج
1- ساعت تحویل اقامتگاه 14
2- ساعت تخلیه اقامتگاه 12
* قوانین فرد اضافه
3- ورود افراد اضافه به اقامتگاه ( بجز رزروی انجام شده ) کاملا بصورت قانونی می باشد و صاحب اقامتگاه میتواند از ورود فرد اضافه جلوگیری کند . در موارد خاص بعد از رزرو باید با مسئول ویرااسکان تماس بگیرید و موضوع را مطرح کنید .
4- برای اقامتگاه های شخصی ( منزل و آپارتمان ) افراد بالای 7 سال یک فرئ کامل حساب میشوند و برای هتل ها افراد بالای 5 سال یک فرد کامل حساب میشوند .
* قوانین کنسلی
5- قوانین کنسلی برای هتل ها
الف) اگر متقاضی تا ۲۰ روز قبل از زمان رزرو شده برای استفاده، نسبت به لغو آن اقدام کند، هیچ گونه جریمه‌ای تعلق نخواهد گرفت.
ب) از ۲۰ روز تا ۱۱ روز قبل از ورود مهمان به واحد اقامتی، مبلغ ۲۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق
ج) از ۱۰ روز تا شش روز قبل از ورود مهمان به واحد اقامتی، مبلغ ۳۰ درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق
د) از شش روز تا4 روز قبل از ورود مهمان به واحد اقامتی ، 70 درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق
ه ) از 4 روز قبل از ورود مهمان به واحد اقامتی ، کل هزینه اقامتی یک شب به ازاء هر اتاق
و ) از 3 روز قبل از ورود مهمان به واحد اقامتی ، در ایام پیک کل هزینه اقامت شب های رزرو شده به عنوان جریمه کسر میشود .
6- قوانین کنسلی برای اقامتگاه های شخصی
الف) اگر متقاضی تا ۲۰ روز قبل از زمان رزرو شده برای استفاده، نسبت به لغو آن اقدام کند، هیچ گونه جریمه‌ای تعلق نخواهد گرفت.
ب ) از 10 روز تا 8 روز قبل از ورود مهمان به واحد اقامتی ، مبلغ 20 درصد هزینه اقامت یک شب به ازاء هر اتاق
ج ) در ایام پیک از 8 روز تا 3 روز قبل از ورود به واحد اقامتی ، مبلغ یک شب اقامت به ازاء هر اتاق
د ) در ایام غیر پیک از 8 روز تا 5 روز قبل از رزرو به واحد اقامتی ، مبلغ 80 درصد هزینه اقامت به ازاء هر اتاق
ه ) در ایام پیک و غیر پیک از 3روز تا 1 روز قبل از ورود مهمان به واحد اقامتی ، کل هزینه اقامتی ایام رزرو شده به عنوان جریمه کسر میشود .
ی) در صورت کنسلی اتاق به علت نداشتن مدارک محرمیت بابت هزینه کنسلی کل هزینه رزرو به عنوان هزینه کنسلی به صاحب اقامتگاه پرداخت میشود .
7- قوانین تحویل اتاق
الف) داشتن مدارک شناسایی اعضا ( شناسنامه و کارت ملی )
ب ) داشتن مدارک شناسایی محرمیت ( شناسنامه )
ج ) رعایت کلیه مواظین و قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران
8- قوانین کنسلی توسط میزبان
الف ) در صورتی که مهمانان پس از تحویل اتاق قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران را در واحد اقامتی را رعایت نکنن صاحب اقامتگاه میتواند با دادن تذکر برای بار اول مهمانان را با قوانین اشنا کند در غیر اینصورت میزبان میتواند رزرو را کنسل نماید و کلیه هزینه پرداخت شده بابت رزرو به عنوان هزینه کنسلی به صاحب اقامتگاه پرداخت شود .
ب ) گرفتن هرگونه مهمانی ، دورهمی ، در واحد های اقامتی ممنوع می باشد در صورت مشاهده رزرو کنسل میشود و هزینه پرداختی رزرو به عنوان هزینه کنسلی پرداخت میشود .
9- قوانین تحویل واحد اقامتی به صاحب اقامتگاه
الف ) مهمانان پس از پایان رزرو خود واحد اقامتی را باید همانند روز تحویل به صاحب اقامتگاه تحویل دهند و در صورت وارد کردن خسارت مبلغ خسارت باید پرداخت شود .
ب ) در صورت عدم رضایت مهمان از واحد اقامتی لطفا در قسمت نظرات سایت مطرح کنید .